İş Güvenliği Eğitimi

İş Güvenliği Eğitimi

15. Mayıs 2013 tarihinde 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞE istinaden İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;
a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını,
b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,
c) Çalışanların bu programlara katılmasını,
ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlamalıdır.

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen şu periyotlar ve sürelerde;
a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa en az 16 saat,
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa en az 12 saat,
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa en az 8 saat olarak her çalışan için düzenlenmelidir.


Teklif Formunu Doldurabilirsiniz. Kısa Sürede Size Dönüş Yapılacaktır.