İş Güvenliği Talimatları

İş Güvenliği Talimatları

İş güvenliği talimatları, çalışanların iş güvenliğini sağlamayı, yangınları, can ve mal kaybını önlemeyi amaçlamaktadır. Tüm çalışanların kendisinin ve çalışma arkadaşlarının can güvenliğini tehlikeye sokmamak için bu kurallara uyması zorunludur.

Genel Şartların Bir Listesi Aşağıdadır.

2- Çalışma sahasındaki tüm iş güvenliği ikaz levhalarına ve işaretlerine riayet edilecektir.

3- Kurallara uymayanlar ikaz edilecek, tehlikeli durumlar bir üst amire bildirilecektir.

4- Çalışanlar, çalıştıkları yerin her zaman düzenli, temiz ve tehlikesiz durumda olmasından sorumlu olacaktır.

5- Göz için tehlikeli olabilen işlerde koruyucu gözlük ve yüz siperleri kullanılacaktır.

6- 1,5 metre ve daha yüksek yerlerde yapılacak çalışmalarda emniyet kemeri kullanılacaktır.

7- Görev başında iş kazasına uğrayan durumunu işyeri sağlık ünitesine ve amirine bildirecektir.

8- Çalışma sahasında bulunan tüm çalışanlar baret, eldiven ve emniyet ayakkabısı kullanacaktır.

9- 80 ile 90 desibel gürültülü yerlerde yapılan çalışmalarda kulak tıkacı, 90 desibeli aşan yerlerde kulaklık kullanılacaktır.

10-Tüm makine, cihaz ve donanımlar sorumluları tarafından çalıştırılacak, yetkilileri tarafından muhafazaları çıkarılacak, gereken bakım ve onarımları tamamlandıktan sonra koruyucuları takılacaktır.

11-Çalışır durumdaki iş makinesi ve cihazlar terk edilmeyecektir.

12-Çalışanlar çalışma sahasında herhangi bir iş kazasına şahit oldukları zaman, derhal ilkyardım görevlisinden veya sağlık elemanından ilkyardım isteyecektir.

13-Yüksek yerlerde çalışanlar, çalıştıkları yerin altından diğer çalışanların geçmesini önleyecek şekilde gerekli barikat ve ikaz işaretlerini de koyacaktır.

14-Merdiven kullanarak yüksek yerlerde çalışma yapanlar ellerinde ve ceplerinde alet ve malzeme bulundurmayacaktır.

15-Merdivenlerden iniş ve çıkışlar birer birer yapılacaktır. İnen inmeden veya çıkan çıkmadan, başka kimse(ler) merdiven altında veya üstünde bulunmayacaktır.

16-Yüksek yerlerde çalışanlar el aletleri ve takımlarını, platform veya iskeleler üzerine güvenlikli bir şekilde yerleştirecektir.

17-Yüksek yerlerden geçirilen kablolar yaya ve araç hareketlerine engel olmayacaktır.

18-Yüksekte yapılan işlerde, işçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak hava koşullarında yapılacaktır.

19-Taşlama sonucunda oluşan kıvılcımların yanma tehlikesi yaratmaması için etrafta gerekli önlemler alınacaktır.

20-Taşlama işleminden önce, cihaz kısa bir süre çalıştırılacak, çalışanlar taşın ilk hareketinde taşın karşısında durmayacaktır.

21-Tezgah anormal sesler çıkarıyor veya titreşim yapıyorsa hemen durdurulmalı ve kontrol edilecektir.

22-Koruyucu muhafazası olmayan sabit veya seyyar taşlama motorları kullanılmayacak.

23-El aletleri ve takımlar daima dikkatli olarak, her takım yerli yerinde ve amacına uygun işlerde kullanılacaktır.

24-El takımları kullanılmadan önce daima genel bir kontrolden geçirilmeli, bozuk, kırık, çatlak v.s. olanlar kullanılmayacaktır.

25-El aletleri ve takımları, takım sandığı içinde veya çantalarda taşınacak, elde ve ceplerde taşınmayacaktır.

26-Elektrikle çalışan ekipman veya elektrik hatlarında herhangi bir bakım ve onarım yapılmadan önce, hangi makine veya cihaza elektrik enerjisi verileceği kontrol edilecektir.

27-Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce, yetkilileri tarafından kontrol edilecek, topraklaması arızalı, motoru kıvılcımlı, priz fiş, anahtar bağlantıları bozuk olanlar kesin olarak kullanılmayacaktır.

28-İnşaat işlerinin gündüz yapılması esastır. Gece çalışılmasının gerekli veya zorunlu olduğu hallerde, çalışma sahası aydınlatılacak ve iş güvenliği sağlanacaktır.

29-Platform veya yüksek yerlerde çalışanlar malzemelerini veya takımlarını, aşağıdan-yukarıya veya yukarıdan-aşağıya atmayacaktır.

30-Kaldırılan yük, çalışanların üzerinden geçirilmeyecektir.

31-Yük kaldırma veya indirme işlemi, vinç hareket halindeyken yapılmayacaktır.

32-Kaldırılmakta veya indirilmekte olan yükün altında kimsenin bulunmaması sağlanacaktır.

33-Yük askıda iken kesinlikle sallanmayacaktır.

34-Kaldırılan ve indirilen yükün üzerinde insan bulunmayacaktır.

35-İşyeri içinde ve yakınında bulunan havuz, su birikintisi, dere, nehir, göl gibi yerlere katiyen girilmemesi, buralarda çalışılması gerekiyorsa güvenlik tedbirlerinin alınmadan çalışmalara başlanılmayacaktır.

36-İşyerinde; çalışma sahasında misafir, hemşehri ve akraba kabul edilmeyecektir.

37-Sigortasız işçi çalıştırılmayacaktır.

38-İş makinelerinin operatörleri (G) sınıfı ehliyete sahip olacaklardır.

39-İş yerinde azami hız 20 km/h’dir ve güzergah boyunca hız 70 km/h’dir.

40-İş ile ilgili potansiyel tehlikeler tespit edildiğinde üst amire bilgi verilecektir.

41-Yükleyiciler veya diğer hareketli ekipmanlar çalışırken en az 20 metre uzakta bulunulacaktır.

42-Patlayıcı, parlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin, depolama ve kullanımlarında gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır.

43-İşe yeni giriş yapacak olan personel göreve başlatılmadan önce iş başı eğitimi (eğitim katılım belgesi düzenlenecektir) verildikten sonra işe başlatılacaktır.

Teklif Formunu Doldurabilirsiniz. Kısa Sürede Size Dönüş Yapılacaktır.