bw-logo

Teklif Formunu Doldurabilirsiniz. Kısa Sürede Size Dönüş Yapılacaktır.

Hizmet Sahamız

Başta Ankara ve Çorum olmak üzere geniş bir hizmet sahamız bulunmaktadır. Hizmet Sahamızın tamamını aşağıda görebilirsiniz.

Ankara
Çorum
Konya Eskişehir
Bolu Kırıkkale
Kırşehir Aksaray
Sinop Samsun
Amasya Yozgat
Çankırı Kastamonu

Hitit Hakkında

Hitit Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri, 6331 Sayılı Kanun ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş ; en son yasal düzenlemelere göre işletmelere iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli sağlayan ve bu amaçla bünyesinde iş güvenliği uzmanlığı işyeri hekimliği ve Diğer sağlık personeli sertifikalarına sahip yetkin personeller istihdam eden kuruluştur.

Eğitimler

Hitit OSGB ; ilkyardım eğitimi , yangın eğitimi , mesleki eğitim,mesleki yeterlilik ( MYK ) , Yüksekte çalışma eğitimi , Acil durum eğitimleri , Hijyen eğitimi , Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi , Yönetim sistemleri eğitimi konularında çözüm ortaklarına iş sağlığı ve güvenliği kanunlarına göre hizmet sunmaktadır.

İş Güvenliği

Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

İş Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği, 'İSG' kanun, yönetmelik ve tebliğler ile çalışanların korunmasını sağlamaya yönelik inceleme ve uygulamalar bütünüdür.

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş Güvenliği” denir.

Risk Analizi

6331 sayılı kanun ile 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve bir tane çalışanı olan tüm firmaların tehlike sınıflarına bakılmaksızın;,
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilmiştir. Firma sorumlulukları kanunda şu şekilde tanımlanmıştır; firma çalışma şartlarından ve yapılan işten kaynaklanan çeşitli tehlikeler ve olası riskleri belirlemeli, tehlike kaynaklarının her birinden oluşacak riskleri belirlenmesi, seçilen bir tehlikenin risk analizinin yapılarak kullanılan metod ile derecelendirilmesi, alınacak önlemlerin belirlenmesi ve analizi yapılan riskin kabul edilebilir sınıra çekilebilmesi için düzeltici faaliyetler eylem planı yapılması gibi çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar işin yapıldığı firmadaki yönetim kadrosu ve çalışanların da katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar neticesinde mevcut risklerin ortadan kaldırılması veya kabul edilebilirlik sınırına çekilebilmesi için alınması gereken önlemlerin de belirtildiği Risk Analiz Raporu hazırlanarak firmanıza sunulmaktadır.

 • İş Güvenliği Talimatları.
 • Patlamadan Korunma Dökümanı

Acil Durum Planı

Bu planın amacı, yangın, su baskını, deprem, kimyasal tehlikeler ve terörist saldırı gibi Acil Durumlarda...

Yönetimin süratli ve doğru karar almasını sağlayacak verilerin toplanması, çalışma planının oluşturulması, can ve malı koruyacak önlemlerin alınması, hasar tespit, acil müdahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesidir

Acil durumlar A ve B tipi olmak üzere iki farklı kategoriye ayrılmaktadır.

A-TİPİ ACİL DURUMLAR :

Savaş hali, deprem, sel, yıldırım düşmesi, büyük çaplı yangınlar, terör/sabotaj, uçak/helikopter kazaları vb. nedenlerle sonucunda ortaya çıkan durumlardır.

B-TİPİ ACİL DURUMLAR :

Küçük çaplı yangınlar, muhtelif kimyasal, yanıcı ve parlayıcı maddelerin sızıntılarını içeren çevresel kazalar ile benzer öneme sahip durumlardır.

 • Normal mesai saatlerinde:
 • Hafta içi normal mesai saatleri dışında :
 • Hafta sonu, bayram ve kapanış dönemlerinde : müdahale şeklinin hangi birimlerin sorumluluğunda ve nasıl yapılacağı tanımlanmalıdır.
Sayfaya Git

İş Güvenliği Eğitimi

15. Mayıs 2013 tarihinde 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞE istinaden İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;

 • a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını,
 • b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,
 • c) Çalışanların bu programlara katılmasını,
 • d) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlamalıdır.

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen şu periyotlar ve sürelerde;

 • a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa en az 16 saat,
 • b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa en az 12 saat,
 • c) Çalışanların bu programlara katılmasını,
 • d) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa en az 8 saat olarak her çalışan için düzenlenmelidir.

İş Güvenliği Talimatları

Genel Kurallar:
İmzalanan bu talimatta yazılı olan, bu talimatta olsun veya olmasın iş yeri ilan panosuna veya iş yerinin muhtelif kısımlarına asılmış bulunan ve asılacak olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kuralları okunacak ve bu kurallara uyulacaktır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu tarafından zaman zaman tarafınıza bildirilecek yazılı ve sözlü kurallara uyulacak ve işveren tarafından planlanan süreli veya periyodik iç ve dış eğitimlere iştirak edilecektir.
Şahsınıza verilen görevi size tarif edildiği şekilde yapın, kendi işinizden başka bir işe karışmayın. İş yerinin muhtelif yerlerine çeşitli maksatlar ;

 • Güvenlik, Sağlık, Yasaklar, Bilgilendirme
 • Emredici, Uyarıcı İlk Yardım
 • İşaret, Işıklı, Sesli, Sembol VB...

İş Sağlığı Eğitimleri

Güvenlik kültürünün en önemli adımı, yapılan iş ve o iş yerindeki riskler hakkında çalışanların belgelendirilmesi ve eğitilmesidir. Bu sayede iş kazaları ve meslek hastalıkları azalırken iş verimi de en üst seviyeye gelmiş olacaktır. Air Clinic OSGB iş yerinizde yasal zorunluluk olan eğitimler için çözüm ortağınız olarak sizlere hizmet etmektedir.

İş sağlığı ihmale gelmeyecek bir konudur. İhmaller riski artırır ve riskin sonucunda doğan kazalar kişilere ve şirketlere oldukça zarar getirmektedir. İş güvenliği ile birlikte OSGB alanında olmazsa olmazlardan olan İş Sağlığı hem şirketler için hem bireyler için son derece önemlidir.

 • İşe Giriş Muayeneleri
 • Periodik Muayeneler
 • Meslek Bazlı Muayene ve Tetkikler
 • Acil Tıp Teknisyeni Hizmeti
Sayfaya Git

Referanslar

Referanslarımızdan Bazılarını Aşağıda Görebilirsiniz.